Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

14 kwietnia 2014

Skąd pochodzi słowo piwo?

Zgłębianie rodowodu nazw słów to ciekawe i nietypowe hobby. Dziś

0

Zgłębianie rodowodu nazw słów to ciekawe i nietypowe hobby. Dziś pokażemy Wam je od strony, którą lubimy najbardziej!

PIERWSZE POLSKIE WZMIANKI O PIWIE

Z połowy XV wieku pochodzi najstarszy zachowany tekst, w którym pojawia się słowo piwo. Nieznany kopista dopisał w starej łacińskiej księdze łacińsko-polską rymowankę:
Dum bibo pywo stat mihi kolano krzywo
Sens tych słów nie jest dzisiaj do końca jasny. Możemy jednak przypuszczać, że autor chciał przekazać, że po piwie plączą się nogi.

piwo pochodzeniePOCHODZENIE SŁOWA PIWO

Etymologia to nauka badająca pochodzenie wyrazów, zmianę ich znaczenia i formy na przestrzeni wieków. Według etymologów piwo to jedno z najstarszych słów. Ma ono prasłowiańskie korzenie (pras. pivo). Oznaczało wtedy „napitek” lub też „napój”. Dawniej znaczenie tego słowa było zatem szersze – „pivem” był prawdopodobnie każdy napój spożywczy! We wszystkich krajach słowiańskich słowo piwo brzmi i znaczy obecnie to samo.

BEER

Jak dowiedli badacze dalekim krewnym prasłowiańskiego słowa pivo jest łaciński czasownik bibere (pić). Od niego pochodzi średniowieczny rzeczownik biber, czyli „napój”.
Podobnie jak w przypadku słowiańskiego piva biber oznaczał dawniej także każdy trunek spożywczy, a jego znaczenie na przestrzeni czasu ulegało zawężeniu. Dziś słowo beer oraz jego zbliżone wersje utrwaliły się w języku angielskim, holenderskim, francuskim, bułgarskim , francuskim.

CERVEZA

Na Półwyspie Iberyjskim na piwo mówi się cerveza. Słowo to w klasycznej łacinie brzmiało cervesia lub cerevisia. Zostało zapożyczone z języka celtyckiego, w którym cera znaczyło ziarno, a vise – siła. Cerveza odnosi się więc do napoju, który poprzez nieznany wtedy jeszcze mechanizm fermentacji wyzwala siłę (alkohol) z ziaren.

ALE

W niektórych krajach północnej Europy słowo piwo zaczyna się na Al, czy Öl. Oznacza ono gorzki napój. Do dziś, mimo powszechnego użycia słowa beer w Anglii Ale pozostaje jednym z częściej pitych gatunków piwa.

Na koniec podsyłamy Wam grafikę poglądową, żebyście mogli zobaczyć, jak reszta Europy nazywa złocisty napój.

mapa